Banner
Trang chủ > Buyback > Làm thế nào nó hoạt động?

Làm việc như thế nào?


1) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin bạn cần biết về việc mua lại LCD bị hỏng.


2) Gửi danh sách cho chúng tôi và nhận được giá mua lại hiện tại. how2.png


3) Gói LCD của bạn tốt và gửi chúng cho chúng tôi (Gửi đến văn phòng HK của chúng tôi bằng DHL, TNT, FEDEX.


4) Khi gói hàng đã đến, nhóm của chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các mặt hàng một cách cẩn thận ASAP. Quá trình thử nghiệm sẽ mất tối đa 1-2 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo cáo kiểm tra chi tiết và bạn có thể xác nhận hóa đơn với chúng tôi.


5) Thanh toán cho bạn trong vòng 24 giờ ngay bên Ngân hàng Wire sau khi nhận được xác nhận của bạn về báo cáo thử nghiệm đồng ý và giá tái chế.how3.pnghow1.pnghow2.pnghow4.png