banneer
Trang chủ > Buyback > Giá mua lại LCD
Nhãn hiệu Mẫu (s) Tình trạng chất lượng
Giá bằng USD
táo
IPhone 7 Plus A Grade
56,5 đô la
táo
Cấp B 44,9 $
táo
Lớp C 27,5 đô la
táo
D lớp 17,4 $
táo

Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 6 $
táo
Thủy tinh bị hỏng và lcd 1 $
táo IPhone 7 A Grade 38,4 $
táo
Cấp B 27,5 đô la
táo
Lớp C 18,1 $
táo
D lớp 11,6 $
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 6 $
táo
Thủy tinh bị hỏng và lcd 1 $
táo IPhone 6s Plus Lớp AB 34,8 đô la
táo
Lớp C 27,5 đô la
táo
D lớp 13 $
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 5,8 đô la
táo
Thủy tinh bị hỏng và lcd 1 $
táo IPhone 6s Lớp AB 18,8 đô la
táo
Lớp C 10,1 $
táo
D lớp 4,3 $
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 2,9 $
táo
Thủy tinh bị hỏng và lcd 1 $
táo IPhone 6 Plus Lớp AB 23,2 đô la
táo
Lớp C 15,9 $
táo
D lớp 5,8 đô la
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 5 $
táo
Cao cấp loại A 1,5 $
táo Iphone 6 Lớp AB 12,3 $
táo
Lớp C 7,2 $
táo
D lớp 1,4 $
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 1,4 $
táo
Cao cấp loại A

1,00 $

táo IPhone 5 / 5s Lớp AB 5,8 đô la
táo
Lớp C 3,2 $
táo
D lớp 2.0 $
táo
Vấn đề Flex / Không Touch / Bad 3D 0,50 $
táo
Cao cấp loại A 0,70 $
Samsung S8 Edge Plus A Grade 120,00 USD
Samsung
Cấp B 106.00 $
Samsung
Lớp C 85,00 $
Samsung
D lớp 60.00 $
Samsung S8 Edge A Grade 118,00 $
Samsung
Cấp B 104,00 $
Samsung
Lớp C 82,00 USD
Samsung
D lớp 57.50 $
Samsung S7 Edge A Grade 122,30 $
Samsung
Cấp B 107,90 $
Samsung
Lớp C 86,30 $
Samsung
D lớp 43.20 $
Samsung S7 A Grade 79,10 $
Samsung
Cấp B 57,60 $
Samsung
Lớp C 36.00 $
Samsung

D lớp 14.40 $
Samsung S6 Edge Plus A Grade 103,60 $
Samsung
Cấp B 86,30 $
Samsung
Lớp C 43.20 $
Samsung
D lớp 20.10 $
Samsung S6 Edge A Grade 82,00 USD
Samsung
Cấp B 71,90 $
Samsung
Lớp C 40,30 $
Samsung
D lớp 20.10 $
Samsung S6 A Grade 79,10 $
Samsung
Cấp B 57,60 $
Samsung
Lớp C 36.00 $
Samsung
D lớp 14.40 $
Samsung S5 A Grade 50,40 $
Samsung
Cấp B 36.00 $
Samsung
Lớp C 21.60 $
Samsung
D lớp 10.10 $
Samsung S5 Neo A Grade 50,40 $
Samsung
Cấp B 36.00 $
Samsung
Lớp C 21.60 $
Samsung
D lớp 14.40 $
Samsung Lưu ý 5 A Grade 90,60 $
Samsung
Cấp B 76,30 $
Samsung
Lớp C 38,80 $
Samsung
D lớp 21.60 $
Samsung Lưu ý 4 A Grade 79,10 $
Samsung
Cấp B 64,70 $
Samsung
Lớp C 31,70 $
Samsung
D lớp 21.60 $
Samsung Lưu ý 3 A Grade 54,70 $
Samsung
Cấp B 43.20 $
Samsung
Lớp C 21.60 $
Samsung
D lớp 11.50 $
Samsung Lưu ý 2 A Grade 17.30 $
Samsung
Cấp B 11.50 $
Samsung
Lớp C 7,20 $
Samsung
D lớp 4,30 Đô la Mỹ

Giá có hiệu lực trong 7 ngày.


Cập nhật vào ngày 7 tháng 8 năm 2017, nếu bạn muốn biết danh sách giá mới nhất của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Mẹo: Gần đây, giá mua lại của iPhone không ổn định, hãy nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn.